skip to Main Content
تاریخ هنر جهان از غارنشینان تا  باروک – دوران غار بخش اول

تاریخ هنر جهان از غارنشینان تا باروک – دوران غار بخش اول

دوران غار :

اولین گامهای بشر قبل ازخلق اثر شناخت ماهیت اجسام اطرافش بود، یعنی تفاوت قائل شدن میان سنگ و چوب و تعیین کاربری آنها . او با خرده پراکنی و تراش دادن آنها شکل مناسبی از آنها را جهت بالا بردن وجوه کاربردی تهیه نمود . همه فعالیت ها در گذر زمان اتفاق افتاده است ، پس تعریف منسجمی از تاریخ ضروری است . تفاوت میان اتفاقات قبل از تاریخ با بعد تاریخ درچیست .؟ دوران تاریخی به ادواری می گویند که آثار مکتوب و نوشته ها از آن دوران بجا مانده است و به همه دوران قبل که منابع مکتوب قابل ملاحظه ای از آنها بدست نیامده قبل از تاریخ می گویند . پس برای یافتن آغاز تاریخ باید به دنبال پیدایش خط بود ، اختراع خط یکی از پیروزی های زود هنگام و ضروری تمدن های بین النهرین و مصر بود تاریخ تقریبی خط در حدود 3300 تا3000 قبل از میلاد و با پیشوایی منطقه بین النهرین بود .

 

تقسیم بندی ابتدایی از خط:

1- خط تصویری( هیروگلیف) : کاملترین خط در زمان خود بوده است که در بعضی جاها معنی حرف ، در بعضی جاها معنی کلمه و در بعضی جاهای دیگر معنی جمله می داده است .
2- خط نشانه ای : ( آیدئوگرافی ) نماد هایی از تصویر های واقعی پالایش شده اند که گویای مفاهیمی هستند مثل خطوط مواج که نشانه آب است .
3- خط هجایی : نشانه ها بر اساس سیلاب یا هجا ساخته می شوند که همان خط میخی یا هجایی است مانند خط چینی که که 3000 نشانه دارد .
4- خط الفبایی : در این خط نشانه های تصویری برای حرف ها ساخته می شوند نه سیلاب ها .

آغاز هنر تصویرگری یا نقاشی از محل سکونت انسانها ، غار ها است و ابتدایی ترین آثار تاریخی برابر 30 هزار سال قبل از میلاد دارند و در فرانسه( لاسکو) و اسپانیا( آلتامیرا ) یافت شده اند. از آنجا که شغل بشر آغازین شکارگری بوده است شکار (حیوان ) از اهمیت والایی در زندگیش برخوردار بوده است .

ادامه دارد …

امیر فراهانی

طراح وب و گرافیست

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top