skip to Main Content
بخش 4 تاریخ هنر آشنایی با تمدن میان‌رودان یا بین النهرین

بخش 4 تاریخ هنر آشنایی با تمدن میان‌رودان یا بین النهرین

تمدن بین النهرین

میان‌رودان یا بین‌النهرین به سراسر نواحی میان دو نهر دجله و فرات بوده گفته میشده .در اوایل هزاره 4 ق.م نوشتن ، هنر معماری ساختمانها و شکل های دیگر هنری در بین النهرین و مصر با تفاوتهایی که سر منشأ آن اعتقادات مذهبی بود شکل گرفت با توجه به اینکه نقاشی های قابل توجهی از این منطقه بدست نیامده است اما سنتها و قواعد تصویری در آن را با توجه به آثاری چون نقش برجسته ها و تزئینات الحاقی سفالینه ها می توان بدست آورد .

پیکره های بزرگ استوانه ای با چشمان درشت ، انسان – حیوان اسطوره ای . در تصاویر انسانی ما بروز ریش و آرایش موی سر و صورت را داریم در حالیکه در مصر موی سر تراشیده می شد و کلاه گیس مرسوم بوده است . چشمها و شانه ها از روبرو ، پاها و بازوها از نیم رخ . چشمان بزرگ با تکیه بر این اعتقاد شکل گرفته است که چشمها را پنجره روح می دانسته اند و دید از روبرو که بسیار مرسوم بوده است نشانه هوشیاری و بینایی مطلق و علم خدایان به همه امور و تضمین عدالت بوده است .

 

این شاخصه ها در آثاری همچون مجموعه پیکره های تل اسمر ، کاسه چنگ اور ، نقش برجسته ها و دیگر آثار بدست آمده دیده شده و می توان این خصوصیات را به شاخه دیگری چون نقاشی نیز تعمیم داد .

بین النهرین

برخی از آثار مربوط به تمدن بین النهرین در عراق و سوریه توسط گروه تروریستی داعش تخریب شد برای نمونه آثاری با قدمت 3000 سال پیش از میلاد که در موزه شهر کلحو نگهداری میشد ، پس از حمله این گروه تروریستی در سال 2015 تخریب گردید و تصاویری از تخریب آن مجموعه در اینترنت منتشر شد.

 

امیر فراهانی

طراح وب و گرافیست

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top