رفتن به محتوای اصلی

طراحی پوستر ضد جنگ، مربوط به نمایشگاه پوسترهای سیاسی با عنوان War Eats Life

عنوان پوستر جنگ زنگی را میبلعد – جنگ را متوقف کنید

قرارگیری نقشه زمین به صورت خون بر روی یک فشنگ نمایانگر آغاز یک کشتار با شلیک یک گلوله است

امیر فراهانی

 

برگشت به بالا