skip to Main Content
هنر بربر و مسیحی در شمال اروپا

هنر بربر و مسیحی در شمال اروپا

هنر بربر و مسیحی در شمال اروپا و آشنایی با آثار آنها در تاریخ هنر

واژه بربر گرفته شده از واژه ی لاتینی به معنای ریش است . رومیان در بیشتر اعصار حکمرانی خود بر خلاف بربر ها ریش خود را می تراشیدند . اقوام مهاجم گلها و سلتی ها همه پس از تصرف قلمرو روم ابتدا به کیش رسمی رومی ها و سپس به تبعیت از آنها مسیحی شدند . این اقوام مهاجم دارای دسته و گروههای متنوعی بوند گذشته از محو عنوان پر طمطراق امپراطوری روم غربی زوال ضمنی کشاورزی ، اقتصاد ، صنعت ، آموزش و هنر را داریم . آموزش تنها در کلیساها انجام می شد . عصری که در پی این دوران آمد زیاد طولانی نشد و با آمدن امپراطوری شارلمان در اواخر سده هشتم پایان یافت . اما تا پیش از این ظهور هنر به به سبکهای متفاوت را داریم . برخلاف معماری های پر عظمت بیزانس بربر ها به دلیل زندگی در طبیعت وحشی بناهای مستحکم و پا بر جا نداشتند و بناهایشان با الوار یا حصیر و یا کاهگل ساخته می شد . هنر نقاشی برایشان ناشناخته بود بناها و نقشمایه های بجا مانده از این اقوام صحرانشین حقیر و تهی از ظرافت و ابهت است . تنها فلز کاری آنها رونق داشت ، چون با نیازهای آنها مناسبت داشت و چون آنها اقوام کوچنده بودند مناسب برای حمل و نقل ، مانند سلاح ، زیور آلات شخصی ، فلزات گران قیمت که با سنگ ترصیع شده بودند .

دو دسته از آثار این اقوام عبارتند از

هنر بربر و مسیحی در شمال اروپا

انجیل لیندسفارن

_ هنر سلتی

_ هنر ایرلندی ساکسونی

هنر سلتی :

سرشار از تخیل فعال که این تخیل بر اساس شهادت تاریخ صرف آیین های هراسناک قربانی و تدفین می شده است . موضوع اصلی در هنر اقوام سلتی جانورانند . به همین دلیل از هنر این قوم اغلب به عنوان سبک نقش های جانوری یاد می کنند . جانوران در بیشتر تزئینات در هم آمیخته اند و آرواره های آنها چنان در هم رفته است که مانند نوار های در هم تنیده شده اند .

هنر ایلندی _ ساکسونی :

در ایرلند نوعی رهبانیت فردگرا و سازگار شدن با نیاز های کشوری منزوی از مراکز مدنی پا می گیرد . یکی از فعالیت های مبلغان ایرلندی ، نسخه برداری کتابها بویژه روایات چهار گانه انجیل بود . ایرلندی ها برای غنا بخشیدن به نسخه های خطی صدر مسیحیت بهره جستند . هنرمندان ایرلندی ساکسونی نمونه ای را از مناطق دیگر اروپا می گرفتند و با الگو برداری از آن نقشها را بصورتی که خود می خواستند یعنی هندسی در می آوردند .
یک کتاب خطی به نام Durow در نیمه دوم سده هفتم که صفحات زرین و پر جلوه دارد مربوط به این بخش می باشد . نقش های در هم تنیده جانوری و نقشهای انتزاعی سراسر هندسی که از فلز کاری به نقاشی بر گردانده شده اند . سطوح تخت با خطوط کناره نمای مشخص ، تقسیم بندی بر اساس عدد 4 ( انجیل های چهار گانه ) و عدد 3 ( تثلیث مسیحیت ) است . تناوب و تکرار و حرکات موزون نیز به چشم می خورد .

 

انجیل لیندسفارن که 698 الی 721 میلادی تذهیب شده است . که ترکیبی است از نماد گرایی مسیحی + سنتهای تزئینی اقوام بربر . سه شکل عمده یعنی دایره ، صلیب و چهار گوش که هر سه در نقشهای در هم تنیده هندسی فرو رفته اند .

 

کتاب کِلز

کتاب کِلز

آزاد ترین شیوه نگارش نسخه های خطی ایرلندی _ ساکسونی آن است که در بردارنده حروف درشت است که تمام صفحه را اشغال کرده است . هیچ یک از کاتبان بربر به فکرشان نرسید که حروف اول کلمات را برجسته بنویسند . مسیحیان انجیل را کتاب مقدس می دانستند و حروف اول کلمات آن را دارای قدرت سحر آمیز .نمونه بارز آن کتاب کِلز است ، نسخه ای از انجیل های 4 گانه که در سالهای 760 تا 820 در نواحی جنوب شرقی ایرلند تذهیب شد . واژه های آن تمام صفحه را پر کردند و نقوش انتزاعی و هندسی و جانوری مکمل آنها بودند .

امیر فراهانی

طراح وب و گرافیست

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top