skip to Main Content
هنر کارولنژی

هنر کارولنژی

پیش از این مطلب تاریخ هنر جهان را تا هنر بربرها رسانیدم اما اکنون به هنر منطقه کارولنژی ها میپردازیم لازم به ذکر است منطقه حکومت کارولَنژی در کشور فرانسه بود.

شارل مارتل کسی بود که در برابر تاخت و تاز مسلمانان به اروپا در سال 732 مقاومت کرد . مارتل (به معنای چکش بزرگ) صاحب منصبی عالی مقام در خدمت فرمانروایان مروونژی بود . او الهام بخش سلسله کارولنژیان شد که توسط فرزندش پپین کوتاه قد جایگزین سلسله مروونژیان شد . فرزند پپین و نوه مارتل همان شارلمانی یا شارل بزرگ بود که 768 تا 814 حکومت کرد تاریخ فرهنگی اروپای شمالی و مرکزی را دگرگون ساخت .

در قرون وسطی امپراطور حاکم امور دنیوی و پاپ حاکم امور معنوی بود . شارلمانی به دیدگاه های طرفین مناقشه شمایل شکنی توجه داشت و با کسانی که در پی نابود کردن تصاویر مذهبی بودند در تضاد بود و در عین حال سرسختانه با پرستش شمایل ها نیز مخالفت می کرد . او در سراسر حکومت خود به ارزش کیفیت آموزشی موزائیکها و نقاشی های دیواری توجه نشان می داد . او موضوعات را مسیح و حواریون ، داستان های انجیل و نیز تا حدودی تورات و قدیسان تعیین کرد . دیوار نگاریهای کارولنژیان یا پراکنده اند و یا تکه تکه که هیچ تصوری از شکل آنها در دست نیست . اما دست نوشته های تذهیب شده در وضعیت سالم تری هستند . نسخ سفارش داده شده برای امپراطور مانند نسخ دوران ژوستی نین با حروف زرین بر روی پوست ارغوانی بود . شارلمانی چون سواد نداشت بر خوانا بودن تصویر تأکید داشت و این سبب شد که نا خوانا و بی نظمی متون مروونژی جای خود را به شکل جدیدی از حروف بدهد که بسیار کار آمد تر از حروف بزرگ رومی بودند . ( حروف بزرگ بر مبنای حروف کتیبه های دوران فرمانروایی تراژان بود اما حروف کوچک از الفبایی گرفته شده که برای شارلمان ابداع شده بودند و در سراسر قلمرو او آموزش داده شد).

یکی از عالی ترین دست نوشته های کارولنژی انجیل تاجگذاری است که هنگام گشودن مقبره او در سال 1000 روی پاهایش یافتند . موضوعات نقاشی های آن لوحه های دینی و نقاشی های تمام صفحه از مبشران انجیل است . عمل نوشتن نزد یونانیان و رومی ها کاری بد و دون تلقی می شد و به غلامان سپرده می شد ، اما مسیحیان بر این باور بودند که در آغاز کلمه بود ، کلمه با پروردگار بود و کلمه پروردگار بود . بنابر این رونوشت برداری از کلمه تکلیفی مقدس بود و به طبع نوشتن تحت الهام مستقیم الهی می باید بسیار والاتر بشمار آید . هنرمندان کارولنژی تمایلی به نشان دادن دقیق و بی کم و کاست قرار داد های زمینی ندارند .

انجیل اِبو

انجیل اِبو

انجیل اِبو : این انجیل بدست اسقف اعظم رنس در 816 تا 841 تذهیب شد .

زبور اوترخت ( اوترشت ) : همزمان با انجیل ابو کار شده است متن آن را با قلم نی نوشته اند اما تصاویرش با پر کشیده شده است که به مرور زمان رنگ مرکب آن به قهوه ای سیر گراییده و در جای جای کتاب از قهوه ای بسیار تیره تا قهوه ای با ته رنگ طلایی ملایمی متغیر است . نقاشی های کوچک قاب ندارند . و در برگهای کتاب آزادانه پراکنده اند و در بعضی جاها به داخل متن هجوم می برند . سبک کار یکدست و هم ساز است و سراپا واقعی و دقیق و تصاویر و آیه های مربوطه کنار هم قرار گرفته اند .

کتاب مقدس شارل : کتاب نوه شارلمانی بود که در بردارنده سلسلهای غنی و موجز از روایت های بصری است که با رنگهای درخشان صحنه های عتیق و جدید را به تصویر می کشد . بر اساس همان شیوه ای که تا کنون در همه روایت های دست نوشته ها دیدیم صحنه ها نمایانگر طرحی هستند که در نهایت از نقش برجسته های رومی اقتباس شده است . اما مفاهیم طبیعت گرایانه و چهار چوب بندی نادیده گرفته شده است . بیرون زدگی نقوش از کادر تصویر نوعی خروج از اصول بود .

 

امیر فراهانی

طراح وب و گرافیست

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top