skip to Main Content
تاریخ هنر جهان از غارنشینان تا باروک – دوران غار بخش دوم

تاریخ هنر جهان از غارنشینان تا باروک – دوران غار بخش دوم

در رابطه با مطلب قبل به ارتباط با خلق این تصاویر (تصاویر غارها) میپردازیم ، جامعه شناسان هنر 2 دیدگاه را مطرح می کنند :

1- انسان به دلیل وابستگی ای که به حیات حیوانات بواسطه تهیه خوراک داشته است علاقمند به تصویر کردن این تصاویر در نزدیکترین محل به خود بوده است .
2- نظریه صادق تر اینکه خلق این تصاویر کاربرد آیینی وجادویی داشته است .
براساس شواهد و قراین بدست آمده انسان نخستین از این تصاویر به عنوان هدف نشانه گیری استفاده می کرده است تا هم مهارت خود را در تیر اندازی بالا ببرد و هم بر اساس اعتقاد و ترسی که از روح حیوان داشت به نوعی حس تسلط بر روح حیوان را در وجود خویش ایجاد می نمود . پس با این تفاسیر نظریه لذت بصری یا تحریک حس زیبایی شناسانه بواسطه خلق این آثار کم رنگ می شود . خصوصا مکانهایی که این تصاویر خلق شده اند خالی از نور در دور افتاده ترین مکان غار و به دور از آسیب های جوی است و این احتمال را به صفر می رساند .بنابر این ابزار نقاشی برای او اهمیت داشته شاید به اندازه آلات شکار . خطوط مستقیم ، منحنی ، منکسر که تنها برای نقش اندازی بکار میرفت به مدد رنگ جلوه یافت و لذت بصری بوجود آمد .

lasco-1

رنگهای عمده ای که بکار می بردند زرد ، قهوه ای است که از اکسید آهن تهیه می شده است . رنگ سیاه را نیز از ذغال یا دوده چربی سوخته بدست میآوردند . رنگ را با انگشتان و یا پر پرندگان یا با دمیدن از یک لوله باریک روی تصاویر پخش می کردند . با دیدن آثاری از انگشتان دست بشر روی این نقاشی ها شاید بتوان اولین امضا ها در خلق آثار هنری را همین نشانه ها قلمداد کرد . شکلهای امروزین نقاشی های نخستین را می توان به گونه ای دیگر تحت عنوان نقاشی شنی که در جهت آیین شفا بخشی کشیده می شود را بررسی کرد و به وجه اعتقادی و آیینی این تصاویر در گذشته و حال صحه گذارد .

مختصات ویژه ی این تصاویر :

1- موضوع همه این نقاشی ها شکار ( حیوان ) ، درگیری حیوان و انسان و نهایتا عمل شکار است.
2- تکنیک برخی آنها حکاکی ( لاسکو فرانسه ) و در موارد معدودی رنگ گذاری با مواد مختلف بر روی دیوار آهکی نم دار است ( آلتامیرای اسپانیا ) . البته در چگونگی تکنیک کار استثناتی نیز دیده می شود .
3- اولین بار از اکسید فلزات بعنوان رنگ در نقاشی بکار گرفته شده است .
4- ترکیب بندی در بیشتر این نقاشی ها لحاظ نشده است ، یعنی روی هم افتادن تصاویر را داریم .
5- از برجستگی های سنگها و صخره ها در جهت نشان دادن حجم بدن حیوان مددجسته اند .
6- پرسپکتیو بطور خیلی نامحسوس و نسبی رعایت شده است
7- در بعضی موارد مثل غار های اسپانیا تصاویر روایتگر یا نریتیو هستند .
8- تلاش هنرمند در جهت نمایش طبیعت گرایی بوده است .
9- در بعضی موارد قرینه سازی در تصاویر داریم .

امیر فراهانی

طراح وب و گرافیست

دیدگاهتان را بنویسید

Back To Top