طراحی کاور و لیبل سه لت دو رو برای جلد دی وی دی موسیقی محلی